Geopark Skåne

vid kanten av en kontinent
 

Vad är en Geopark? 

En geopark är ett område där man med hjälp av geologiska naturvärden och geologiska besöksmål vill locka till sig besökare. I en geopark arbetar man också med frågor som rör geologisk naturvård och hållbarhet. Vi vill arbeta aktivt med att föra ut kunskap om geologi, geologiskt arv och georesurser.

Att marknadsföra geologiska turistmål är bra ur flera aspekter:

  • Det gynnar besöksnäringen och stärker den lokala ekonomin och stärker ett områdes identitet
  • Det bidrar till att skapa ett ökat intresse för naturen i allmänhet och geologi i synnerhet
  • Det bidrar till en ökad kunskap om den spännande skånska geologiska historien och geologins och georesursers betydelse för samhällets utveckling

Geologisk utställning på Bjuvs Gruvmuseum.På UNESCO's hemsida kan du läsa mer om geoparknätverk i Europa och världen.

UNESCO Global Geoparks ger internationellt erkännande för platser som främjar vikten och betydelsen av att skydda jordens geodiversitet genom att aktivt engagera sig i lokala samhällen.

På SGU's hemsida kan du läsa mer om Svensk Geopark

Andra geoparker och geoparksprojekt i Sverige

Platåbergens Geopark

Geopark Siljan

Geopark Öland

Geopark Mid-Sweden