Geopark Skåne

vid kanten av en kontinent
 

Om Projekt Geopark Skåne

Syftet med en geopark i Skåne är att visa fram, lyfta upp och berätta om det fantastiska geologiska arvet som finns i det skånska åsområdet. Om hur det har påverkat skåningarna, ända sedan de första människorna kom hit till dagens användning av geologiska resurser. Om hur de geologiska värden ligger till grund för ekologisk mångfald och variationen i landskapet och därmed mycket av Skånes höga naturvärden och varierande kulturarv. 
Detta projekt startades på allvar av Emma Rehnström 2017, då projektet beviljades medel från Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne för att genomföra en förstudie. Under 2018 kom Ola Göransson med i projektet och i slutet av 2018 bildades nätverket Geoforum Skåne för att samla gräsrotsintressenter runt idéen om att skapa en geopark. Under våren 2019 formaliserades detta samarbete med bildningen av GeFo Skåne Ekonomisk Förening

Strandpelare vid Stenshuvud.