Geopark Skåne

vid kanten av en kontinent
 

Projekt

Geokids

Geokids

Beskrivning Vi utvecklar ett naturnära lärandekoncept på tema geologi, kulturarv och hållbarhet

Partners Kiviks Museum, Kulturtrampet

Finansiär Leader SÖS

Geokids 2.0

Geokids 2.0

Beskrivning Vi vidareutvecklar Geokids för både skola och som familjeaktivitet

Partners Tykarpsgrottan, Fossilforum, Wallåkra Stenkärlsfabrik

Finansiering TBA

Karta besöksmål

Karta besöksmål

Beskrivning Webbkarta med geologiska besöksmål. Bilder och beskrivningar till varje punkt

Samverkan Samarbete med Skåneleden och ledutvecklingsgruppen på Region Skåne


Avslutade projekt

Bjuvs Gruvmuseum

Bjuvs Gruvmuseum

Beskrivning En ny geologisk utställning skapades i en ny avdelning på Bjuvs Gruvmuseum

Partner Bjuvs kommun

Finansiering Riksantikvarieämbetet

Nyvångs gruvmuseum

Nyvångs gruvmuseum

Beskrivning Inventering och bestämning av stor fossilsamling samt ny utställning

Partner Föreningen Nyvångs Gruva

Finansiering Stiftelsen Gripen