Geopark Skåne
På kanten av en kontinent


Nätverket Geoforum Skåne


I Skåne finns många aktörer som på olika sätt jobbar med att popularisera och föra ut kunskaper om geologi och om kulturarvet kopplat till georesurser. Nu har vi samlat oss i ett nätverk där vi kan sprida information om våra aktiviteter och evenemang, där vi lär oss mer om varandra, om vad vi gör och om geologin i Skåne. Vi samlar företagare, föreningar, muséer, institutioner och andra.

Känner du att du borde vara med? Kontaka oss genom geoforum (at) geoparkskane.se.

Tack för ditt intresse!